Prezentare

Camera Notarilor Publici Constanța este parte a Uniunii Naționale a Notarilor Publici din Romînia și este compusă din notarii publici numiți de Ministrul Justiției în circumscripția Curții de Apel Constanța (Județele Constanța și Tulcea).

Mai multe informații găsiți în cele trei submeniuri.