Notari Publici

Camera Notarilor Publici Constanța este parte a Uniunii Naționale a Notarilor Publici din Romînia și este compusă din notarii publici numiți de Ministrul Justiției în circumscripția Curții de Apel Constanța (Județele Constanța și Tulcea).

În cadrul Camerei își desfășoară activitatea un număr de 130 notari publici, numiți prin Ordinul Ministrului Justiției, organizați în birouri individuale notariale sau societăți profesionale notariale.


 

 

Lista cu notarii publici membri ai Camerei Notarilor Publici Constanța

 

Tabelul cu licențele de funcționare ale notarilor publici