Concursuri / Examene

CONCURSURI 2019


CONCURSUL DE ADMITERE CU 6 ANI VECHIME


CONCURSUL DE SCHIMBĂRI DE SEDII 2019

 


EXAMENUL DE DOBÂNDIRE A CALITĂȚII DE NOTAR STAGIAR 2019

 

 

EXAMENUL DE DEFINITIVAT 2019


EXAMENUL DE DEFINITIVAT 2018


CONCURSUL PENTRU DOBÂNDIREA CALITĂȚII DE NOTAR PUBLIC

DE CĂTRE PERSOANELE CU VECHIME DE MINIM ȘASE ANI


CONCURSUL PENTRU SCHIMBAREA DE SEDII


CONCURSUL PENTRU DOBÂNDIREA CALITĂȚII

DE NOTAR STAGIAR


CONCURSUL PENTRU SCHIMBARE DE SEDIU 2017

 

Rezultatele finale

Rezultatele constestațiilor

Rezultate contestații concurs admitere

Rezultate contestații examen definitivat

Situația centralizată a candidaților

Proces verbal candidați admiși/respinși 

Situația centralizată FINALĂ

Situația centralizată a candidaților

 

Anunț concurs notar public

Anunț examen definitivat

Tabel cereri admise / respinse

Anexe rectificate  (Download .docx)

Anexe 14 si 15 (de completat)

Comunicat Ministerul Justiției

Taxele aferente examenelor

Regulamentul pentru organizarea și desfășurarea examenului de definitivat si a concursului de admitere în funcția de notar public

Tematica și bibliografia pentru examentul de definitivat

Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului de schimbare a sediilor birourilor notariale

Lista locurilor vacante pentru concursul de notar public destinate notarilor stagiari

Lista locurilor vacante pentru concursul de admitere notar public pentru persoanele cu vechime minimă de șase ani

Tematica și bibliografia pentru concurs


CONCURS ADMITERE STAGIATURĂ 2016

Data Concursului

Taxa de participare la concurs

 Situația centralizată a dosarelor

Locul desfășurării concursului

Repartizarea pe săli

REZULTATE PROBA ORALĂ

Repartizarea pe săli proba scrisă

Subiecte concurs – Barem corectare – Barem definitiv

REZULTATE CONCURS

Programul de funcționare al Camerei Notarilor Publici

Lista rezultatelor finale transmise spre validare

______________________________________________________

Tematică examen definitivat și concurs vechime 2016

Avizul Ministerul Justitiei pentru tematica de examen

Comunicat INR examen vechime 2016

Comunicat INR examen definitivat 2016

________________________________________________________

Concurs schimbare sedii 2016

Concursul de schimbare a sediilor birourilor notariale va avea loc în data de 22.02.2016 ora 9 în Centru de Conferințe Auditorium Pallady din Municipiul București, Bdul Theodor Pallady nr.40G, Sector 3, în sala Roma, etajul 4.

Dată și condiții concurs

Rezultate concurs schimbare sedii 2016


Curs de pregătire teoretică pentru notarii stagiari


Concursul pentru schimbări de sedii 2015

Data concursului


Examenul pentru admiterea în funcția de notar stagiar 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Organizarea concursului de admitere în funcția de notar public pentru persoanele cu cel putin șase ani în funcții de specialitate juridică

 

 

_________________________________________________________

 

Tematică examen definitivat și admintere în profesie

 

 

_________________________________________________________

 

Organizarea concursului pentru ocuparea posturilor de

NOTARI STAGIARI 2014

 

Locuri concurs stagiatură 2014            Date concurs stagiatură 2014     

 

Locul și data concursului

 

 

Etapa I: Analiza dosarelor candidaților (5 septembrie 2014)

 

Referatele de respingere                Situația centralizată                  Candidați admiși

 

 

 

Etapa II: Proba orală (22 septembrie 2014)

 

Rezultate proba orală

 

 

Etapa III: Proba scrisă (25 septembrie 2014)

 

Subiecte proba scrisă                  Barem corectare proba scrisă

 

Barem definitiv proba scrisă                         Media concursului

 

Programul Camerei Notarilor Publici Constanța

 

Proces verbal contestații            REZULTATE FINALE CONCURS

.


 

Înscriere examen definitivat 2014:

 

Situația centralizată a cererilor de înscriere (admis/respins)

 

Condiții de contestare a soluțiilor

 

Admitere contestații 

 

Comunicare date examen definitivat

 

 


 

 

Organizarea concursului pentru schimbări de sedii 2014

 

Lista concurenților

 

Procesul Verbal de analiză a dosarelor

 

Data și locul concursului + lista candidaților admiși

 

Lista finală a candidaților

 

Rezultate concurs

 

Rezultate contestații

 


 

 

Organizarea concursului pentru ocuparea posturilor de notar stagiar 2013:

 

Regulament Concurs           Tematică si Bibliografie            Locuri vacante

 


 

Etapa I: Analiza dosarelor candidaților (5 octombrie 2013).

 

Referatele de respingere

 

Situația centralizata

 


 

Etapa II: Soluționarea contestațiilor (10 octombrie 2013)

 

Situația centralizată soluționare contestații

 

Situația centralizată finală candidați admiși

 


 

 

Etapa III: Proba orală (21 octombrie 2013)

 

Rezultate proba orală

 


 

Etapa IV: Proba scrisă (28 octombrie 2013)

 

Subiecte proba scrisă (1)                  Subiecte proba scrisă (2)

 

Barem corectare proba scrisă

 

Rezultate proba scrisă