Expertize imobiliare

 

Rapoartele de evaluare globală (așa numitele grile notariale) sunt întocmite la cererea Camerelor Notarilor Publici, de către evaluatori autorizați ANEVAR, în baza dispozițiilor art. 77 indice 1 alineatele 4 și 5 din Codul Fiscal.

Aceste evaluări sunt cerute de Lege (Codul Fiscal), nu sunt întocmite de către notari, ci de către experți evaluatori autorizați și sunt folosite pentru calculul impozitului pe transferul proprietății, reglementat de Codul Fiscal.

Valorile cuprinse în rapoartele de evaluare nu reprezintă valorile de piată actuale ale imobilelor, ci numai valori de referință pentru calculul impozitului, în condițiile Legii.