Citații notariale

 

Aici sunt afișate CITAȚII emise de birourile notariale în cauze succesorale sau orice alte proceduri notariale, care sunt aduse la cunoștința publicului pe această cale.

 

Citație succesiune defunct MIHAILOV MARIA

Citație succesiune defunct STAICU OTTON

Citație succesiune defunct GHEORGHIU ALEXANDRU

Citație succesiune defunct ISLEAM TAIAR

Citație succesiune defunct VANCEA GAVRILĂ

Citatie succesiune defunct IONITA VASILE

Citație SUCCESIUNE defunct Matroz Constanda

Citație RECTIFICARE pentru CUCUI MARIAN

Citație RECTIFICARE pentru Podaru Dumitru și Podaru Maria

CITAȚIE SUCCESIUNE defunct Popescu Vasilica

Citație ȘANDRU MARIA pentru rectificare certificat moștenitor

CITAȚIE SUCCESIUNE defunct Șandru Ion

CITAȚIE SUCCESIUNE defunct Buga Niculai

CITAȚIE SUCCESIUNE defunct Bontu Gicu

CITAȚIE SUCCESIUNE defunct Marinescu Alexandra

CITAȚIE SUCCESIUNE defunct Iordănescu Carolina

CITAȚIE SUCCESIUNE defunct Marinescu Alexandra

CITAȚIE SUCCESIUNE defunct Manea Stan

CITAȚIE SUCCESIUNE defunct Manea Stan

CITAȚIE SUCCESIUNE defunct Răducanu Georgeta

CITAȚIE SUCCESIUNE defunct Manea Stan

CITAȚIE SUCCESIUNE defunct Abdula Turan

CITAȚIE SUCCESIUNE defunct Baurda Zana

CITAȚIE SUCCESIUNE defunct Prună Mihai 


CITAȚIE SUCCESIUNE =

Persoana citată: SUBȚIRICĂ – GHERCIU IOANA

în dosarul succesoral privind pe defunctul: SUBȚIRICĂ – GHERCIU CRĂCIUN

decedat la data de: 22 martie 2006

fost cu ultimul domiciliu în: Mun. Constanța, Str. Cișmelei nr.15

Locul dezbaterii: Biroul Individual Notarial Lițcanu Sabina

Următorul termen: 21.07.2016 ora 12:00

 

CITAȚIE SUCCESIUNE =

 

Persoana citată: Eventualii moștenitori ai defunctei

în dosarul succesoral privind pe defunctul: PISLICARU CONSTANȚA – JANA

decedat la data de: 3 ianuarie 2007

fost cu ultimul domiciliu în: Localitatea Lugano, Elveția

Locul dezbaterii: Biroul Individual Notarial Lițcanu Sabina

Următorul termen: 23.07.2015 ora 12:00

 


 

 

= CITAȚIE SUCCESIUNE =

 

Persoana citată: LINCĂ ANTONIO – IULIAN

în dosarul succesoral privind pe defunctul: LINCĂ ALEXANDRU

decedat la data de: 3 mai 1992

fost cu ultimul domiciliu în: Mun. Constanța, Bdul. Tomis nr.317

Locul dezbaterii: Societatea Profesională Notarială ANDREI

Următorul termen: 08.10.2014 ora 16:00

 

______________________________________________________

 

= CITAȚIE SUCCESIUNE =

 

Persoana citată: LINCĂ ANTONIO – IULIAN

în dosarul succesoral privind pe defunctul: LINCĂ ALEXANDRU

decedat la data de: 3 mai 1992

fost cu ultimul domiciliu în: Mun. Constanța, Bdul. Tomis nr.317

Locul dezbaterii: Societatea Profesională Notarială ANDREI

Următorul termen: 29.10.2014 ora 10:00