Arhiva Tulcea

Arhiva succesorală / Arhiva de Acte Autentice (Tulcea):

 

Puteți obține copii simple, certificate sau legalizate ale actelor notariale aflate în Arhiva Succesorală sau în Arhiva de Acte Autentice deținută de Camera Notarilor Publici Constanța, pentru circumscripția Judecătoriei Tulcea.

 

Adresa: Tulcea, Str. Sabinelor nr.1 bl. E3 sc.A ap.3

Telefon: 0240-510111

Telefax: 0240-510111

Email: arhivatulcea@yahoo.com

Program zilnic: Luni – Vineri  08:00 – 16:00

 

Cerere de obținere acte din Arhivă                    Tarife copii din Arhivă