Arhivă

 

Persoanele care prezintă un interes legitim, pot solicita din Arhiva Camerei Notarilor Publici copii simple, certificate sau legalizate ale actelor autentice sau certificatelor de moștenitor emise de fostul Notariat de Stat sau de notari publici care nu mai sunt în funcție.

 

Cerere de obținere acte din Arhivă                    Tarife copii din Arhivă