Noutăți

Comunicat referitor la noua formă a actelor autentice

 


 

Înscriere examen definitivat 2014:

 

Situația centralizată a cererilor de înscriere (admis/respins)

 

Condiții de contestare a soluțiilor

 

Admitere contestații

 

Comunicare date examen definitivat

 

 


 

NOU  Pregătire profesională pentru candidații la concursul de notar stagiar

 

NOU  Pregătire profesională pentru personalul Camerelor Notarilor Publici

și al Uniunii Notarilor Publici

 


 

Organizarea concursului pentru schimbări de sedii 2014

 

Lista concurenților

 

Procesul Verbal de analiză a dosarelor

 

Data și locul concursului + lista candidaților admiși

 

Lista finală a candidaților

 

Rezultate concurs

 

Rezultate contestații

 


 

 

Organizarea concursului pentru ocuparea posturilor de notar stagiar 2013:

 

Regulament Concurs           Tematică si Bibliografie            Locuri vacante

 


 

Etapa I: Analiza dosarelor candidatilor (5 octombrie 2013).

 

Referatele de respingere

Situația centralizată

 


 

Etapa II: Soluționarea contestațiilor (10 octombrie 2013)

 

Situația centralizată soluționare contestații

Situația centralizată finală candidați admiși

 


 

Etapa III: Proba orală (21 octombrie 2013)

 

Rezultate proba orală

 


 

Etapa IV: Proba scrisă (28 octombrie 2013)

 

Subiecte proba scrisă (1)                  Subiecte proba scrisă (2)

 

Barem corectare proba scrisă

 

Rezultate proba scrisă